ACBSP-ын ач холбогдол

Магадлан итгэмжлэгдэхийн ач холбогдол:

Сургуулийн хувьд:

 • Магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль нь цаашдын хөгжил дэвшил, ололт амжилт болон тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдээ улам бэхжүүлэхэд бүхий л хүч бололцоогоо дайчлан ажиллах хариуцлага нь дээшилдэг.
 • Магадлан итгэмжлэл хийлгэхийн тулд өөрийн үнэлгээний тайлан бэлтгэх нь тухайн сургууль сургалтын чанар болон эрхэм зорилго, зорилтын хэрэгжилтийг нарийвчлан судлах боломжийг бүрдүүлдэг.
 • Бизнесийн сургалтын хөтөлбөрүүдээ магадлан итгэмжлүүлснээр үндэсний магадлан итгэмжлэлийн байгууллагуудад эерэг хандлага төрүүлэх, тухайн хөтөлбөрийн нйигэмд өрсөлдөх байр суурийг өндөрт өргөж, баталгаажуулдаг.
 • Магадлан итгэмжлэгдсэнээр тухайн сургуулийг олон нийтэд танигдах замыг нээж өгдөг.
 • Донор байгууллагууд, сангууд болон Засгийн газрын санхүүжилт хийх үед магадлан итгэмжлэгдсэн сургуулиуд илүү нэр хүндтэй, давуу боломжтой байдаг.
 • Магадлан итгэмжлэгдэх нь тухайн сургуулийн хувьд бахархал, нэр төрийн хэрэг байдаг.

Багш, ажиллагсадын хувьд:

 • Магадлан итгэмжлэл нь үйл ажиллагааны чанар, сайн ажилчдаараа бахархах бахархлыг бий болгодог.
 • Чанарын үзүүлэлтээр итгэмжлэгдсэн бол цаашид илүү их боломж олгодог.
 • Магадлан итгэмжлэгдсэн сургуулиудад ажиллаж байгаа ажиллагсад илүү нэр хүндтэй байдаг.
 • Магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллагад ажиллаж байгаа ажиллагсад илүү хөгждөг.

Оюутны хувьд:

 • Магадлан итгэмлэл нь оюутнуудыг илүү чанартай сургадаг.
 • Магадлан итгэмжлэл нь оюутнуудад чанартай үйлчилгээ үзүүлдэг.
 • Магадлан итгэмжлэл сайн техник хэрэгсэл, программ хангамж, сайн сургалтын орчинтой болохыг шаарддаг.
 • Оюутнууд ажлын байраар хангагддаг.
 • Оюутнуудын амжилт сайн байдаг.
 • Тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагддаг.