Элсэлт

Элсэлтийн бүртгэлДоктор, магистрын бүртгэл:

http://burtgel.etugen.edu.mn цахим хаягаар бүртгүүлнэ.

- 2021 оны 06 сарын 10-нд эхэлнэ.


БАКАЛАВРЫН (ЕБС төгсөчид) бүртгэл:

http://burtgel.etugen.edu.mn цахим хаягаар бүртгүүлнэ.

- 2021 оны 06 сарын 10-нд эхэлнэ.


БАКАЛАВРЫН (орой, эчнээ, цахим) бүртгэл:

http://burtgel.etugen.edu.mn цахим хаягаар бүртгүүлнэ.

- 2021 оны 06 сарын 10-нд эхэлнэ.