Зөвлөмж


ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТАНД 800 ОНОО АВАХ ЗАРИМ НЭГ НУУЦААС


МЭРГЭЖЛЭЭ ХЭРХЭН СОНГОХ ВЭ?


ХҮССЭН МЭРГЭЖЛЭЭРЭЭ ЭЛСЭХИЙН ТУЛД ЯМАР ХИЧЭЭЛЭЭР ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ ВЭ?


ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ: Монгол хэл + Гадаад хэл


ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ – МОНГОЛ ХЭЛ, МАТЕМАТИК


ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ – МАТЕМАТИК, ГАДААД ХЭЛ


ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ – МАТЕМАТИК, ФИЗИК


ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ – НИЙГМИЙН ТУХАЙ МЭДЛЭГ, МОНГОЛ ХЭЛ


ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ – НИЙГМИЙН ТУХАЙ МЭДЛЭГ, МАТЕМАТИК


ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ – НИЙГМИЙН ТУХАЙ МЭДЛЭГ, БИОЛОГИ


ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ – ГАДААД ХЭЛ, ГАЗАРЗҮЙ


ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ – ХИМИ, БИОЛОГИ


ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ – ХИМИ, МАТЕМАТИК


ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ – МОНГОЛ ХЭЛ, УР ЧАДВАР


ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ – МАТЕМАТИК, УР ЧАДВАР


ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ – МОНГОЛ ХЭЛХҮҮХДИЙНХЭЭ МЭРГЭЖИЛ СОНГОЛТЫГ ЗӨВ ЧИГЛҮҮЛЭХ 10 АЛХАМ


ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ТЕСТ, ХАРИУ /2018 он/