ХҮССЭН МЭРГЭЖЛЭЭРЭЭ ЭЛСЭХИЙН ТУЛД ЯМАР ХИЧЭЭЛЭЭР ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ ВЭ?

ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ:

1.    Монгол хэл + Гадаад хэл

2.    Монгол хэл + Математик

3.    Математик + Гадаад хэл

4.    Математик + Физик

5.    Нийгмийн тухай мэдлэг + Монгол хэл

6.    Нийгмийн тухай мэдлэг + Математик

7.    Нийгмийн тухай мэдлэг + Биологи

8.    Гадаад хэл + Газарзүй

9.    Гадаад хэл + Нийгмийн тухай мэдлэг

10. Гадаад хэл + Монголын түүх

11. Хими + Биологи

12. Хими + Математик

13. Хими + Физик

14. Монгол хэл + Ур чадвар

15. Математик + Ур чадвар

16. Нийгмийн тухай мэдлэг + Ур чадвар

17. Гадаад хэл + Ур чадвар

18. Математик + Физик + Ур чадвар

19. Монгол хэл

20. Математик

21. Нийгмийн тухай мэдлэг

22. Гадаад хэл

23. Хими

24. Физик

25. Биологи

26. Газарзүй

27. Монгол улсын түүх


Энэхүү мэдээллийг “МИДСК-ын гишүүн сургуулийн 2018-2019 хичээлийн жилийн элсэлт” сэтгүүлээс бэлтгэв.


Хуудсыг боловсруулсан 1.6330 секунд