ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ: Монгол хэл + Гадаад хэл

Эх сурвалж: Монголын их, дээд сургуулиудын консорциумаас эрхлэн гаргасан “МИДСКын гишүүн их, дээд сургуулийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн элсэлт” сэтгүүл


БУЦАХ


Хуудсыг боловсруулсан 16.3869 секунд