ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ – МАТЕМАТИК, ФИЗИК

Эх сурвалж: Монголын их, дээд сургуулиудын консорциумаас эрхлэн гаргасан “МИДСКын гишүүн их, дээд сургуулийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн элсэлт” сэтгүүл


БУЦАХ
Хуудсыг боловсруулсан 0.9350 секунд