ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ – НИЙГМИЙН ТУХАЙ МЭДЛЭГ, МОНГОЛ ХЭЛ

Эх сурвалж: Монголын их, дээд сургуулиудын консорциумаас эрхлэн гаргасан “МИДСКын гишүүн их, дээд сургуулийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн элсэлт” сэтгүүл


БУЦАХ

Хуудсыг боловсруулсан 1.6083 секунд