ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ – ГАДААД ХЭЛ, ГАЗАРЗҮЙ

Эх сурвалж: Монголын их, дээд сургуулиудын консорциумаас эрхлэн гаргасан “МИДСКын гишүүн их, дээд сургуулийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн элсэлт” сэтгүүл


БУЦАХ
Хуудсыг боловсруулсан 2.6195 секунд