ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ – ХИМИ, БИОЛОГИ

Эх сурвалж: Монголын их, дээд сургуулиудын консорциумаас эрхлэн гаргасан “МИДСКын гишүүн их, дээд сургуулийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн элсэлт” сэтгүүл

БУЦАХ


Хуудсыг боловсруулсан 2.3145 секунд