2007 оны төгсөгчид - 571

Төгсөгчдийн

овог, нэр

Ажил эрхлэлтийн байдал

Сувилагч мэргэжлээр

1

Д.Алтангэрэл

СБНЭ-т сувилагч

2

Х.Алтанцэцэг

ХКС сувилагч

3

С.Алтантуяа

ӨВ-БОЭТ-д сувилагч

4

Х.Алтанчимэг

СБЭМНЭ-т сувилагч

5

Б.Бадрал

ЭХЭМҮТ-д сувилагч

6

Б.Баярмаа

ТЗНЭ-т сувилагч

7

М.Баярмаа

“Хурдны зам” ХХК- д эрүүл ахуйч

8

М.Болормаа

УБ сувилалд сувилагч

9

Д.Болорцэцэг

УКТЭ-д сувилагч

10

Ч.Гүндэгмаа

ЭХЭМҮТ-д сувилагч

11

С.Даваасүрэн

Хадагтай эмнэлэгт сувилагч

12

Б.Дүүриймаа

ЭХЭМҮТ-д сувилагч

13

Л.Жавзанпагма

СБНЭ-т сувилагч

14

М.Золзаяа

УКТЭ-т сувилагч

15

П.Лхагвасүрэн

ЭХЭМҮТ-д сувилагч

16

Ц.Мөнхжаргал

УКТЭ-т сувилагч

17

Х.Нямсүрэн

ЭХЭМҮТ-д сувилагч

18

Д.Одгэрэл

УКТЭ-т сувилагч

19

Д.Отгон

УКТЭ-т сувилагч

20

С.Отгонбилэг

СБНЭ-т сувилагч

21

Ш.Оюунаа

СБНЭ-т сувилагч

22

Б.Оюунсүрэн

ХКС-д сувилагч

23

Ю.Оюунчимэг

УКТЭ-т сувилагч

24

Э.Соёлмаа

ЭХЭМҮТ-д сувилагч

25

Б.Тунгалаг

ЭХЭМҮТ-д сувилагч

26

Ж.Увсмаа

ЭХЭМҮТ-д сувилагч

27

Б.Ундрах

БЗДНЭ-т сувилагч

28

Ц.Уянга

УКТЭ-т сувилагч

29

Д.Ундармаа

ХӨСҮТ-д сувилагч

30

Т.Цэцэгмаа

УКТЭ-д сувилагч

31

П.Чимэддулам

УКТЭ-д сувилагч

32

Д.Чулуунцэцэг

ЭНЭШТ-д сувилагч

33

Б.Ширнэн

СБДЭМН-д сувилагч

34

Т.Энхмаа

Налайх НЭ-д сувилагч

35

Д.Нарангэрэл

БХИС-д эмч

36

Б.Ягаанцэцэг

БНХАУ эмнэлэгт сувилагч

Нягтлан бодох бүртгэл мэргэжлээр

1

Б.Ариунбат

Худалдаа хөгжлийн банкинд нягтлан бодогч

2

Б.Баттулга

Таван толгой ХХК-д нягтлан бодогч

3

П.Болормаа

“ABF” ХХК-д нягтлан бодогч

4

Т.Даваабаяр

“Хүрд”ХХК-д аудитор

5

О.Давааням

Хувиараа бизнес эрхэлдэг

6

Ц.Дуламсүрэн

Оргил худалдааны төвд нягтлан бодогч

7

С.Дорждулам

Хаан банкинд нягтлан бодогч

8

О.Дулмаа

Цэцэрлэгт нягтлан бодогч

9

Г.Лхамсүрэн

Авто тээврийн компанид нягтлан бодогч

10

Н.Мөнхтуяа

Оргил худалдааны төвд нягтлан бодогч

11

О.Өлзийбаяр

Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд эдийн засагч-дотоод хяналтхариуцсан мэргэжилтэн

12

Д.Нандинцэцэг

Дорнод эм ханган нийлүүлэх байгууллагад  нягтлан бодогч

13

О.Сарантуяа

Увс Хас банкинд нягтлан бодогч

14

Т.Элбэгзаяа

Мистер пиццад нягтлан бодогч