"Үр дүнд суурилсан Сургалтын хөтөлбөр - Бидний оролцоо"

"Үр дүнд суурилсан Сургалтын хөтөлбөр - Бидний оролцоо" сэдэвт Этүгэн их сургуулийн багш, ажилтнуудын нэгдсэн сургалт амжилттай явагдлаа.

Хуудсыг боловсруулсан 0.8508 секунд