ТА АНХНЫ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЖ ЧАДАХ УУ?

Хэн нэгэнд яаралтай тусламж хэрэг болсон үед хэрхэн анхны тусламжийг үзүүлэх талаар мэдлэг, дадал олгох зорилгоор Хан-Уул дүүргийн боловсролын хэлтэстэй хамтран тус дүүргийн ЕБС-ийн 12-р ангийн сурагчдад зориулсан өртөөчилсөн сургалтыг зохион байгуулж байна.

Хуудсыг боловсруулсан 1.3154 секунд