Мэргэжил үйлдвэрлэлийн сургалтын төв элсэлт авч эхэллээ.

Этүгэн их сургуулийн харьяа мэргэжил үйлдвэрлэлийн сургалтын төв нь дараах мэргэжлүүдээр элсэлт авч эхэллээ.


Хуудсыг боловсруулсан 0.8728 секунд