ЭРДМИЙНЗУЛ 2019 ОЮУТНУУДЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН ТОВ ГАРЛАА.

Хуудсыг боловсруулсан 7.3823 секунд