Этүгэн их сургуулийн номын сангийн шинэчлэлтийн ажил үргэлжилсээр

Этүгэн их сургуулийн хичээлийн 5-р байрны номын сангийн шинэчлэлтийн ажил үргэлжилсээр.

Хөл хорионы үед сургуулийн дотор гадна, эргэн тойронд хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын төслийн ажлын явц, гүйцэтгэлтэй Этүгэн News хуудсаар орж танилцаарай.Хуудсыг боловсруулсан 0.0202 секунд