ЭЛСЭЛТИЙН КОМИССЫН ХУРЛЫН ШИЙДВЭРЭЭР ДАРААХ МЭРГЭЖЛЭЭР ЭЛСЭЛТ АВНА.

ЭЛСЭЛТИЙН КОМИССЫН ХУРЛЫН ШИЙДВЭРЭЭР ДАРААХ МЭРГЭЖЛЭЭР ЭЛСЭЛТ АВНА.

Элсүүлэх хүний тоо:

Хөдөлгөөн засалч: 5

Уламжлалт анагаах ухаан-их эмч: 6

Нягтлан бодох бүртгэл: 6

Компьютер програм хангамж: 5

Төрийн захиргааны менежмент: 3

Аялал жуулчлалын менежмент: 7

Хүний нөөцийн менежмент: 5

Бага ангийн багш: 5

Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний менежмент: 6

Сувилахуй: 6

Олон улсын худалдааны менежмент: 5

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер: 4

Био-Анагаах: 2

Сургуулийн өмнөх боловсрол: 8

 

Холбогдох утас:99064206, 99116594, 99996594

Этүгэн их сургуулийн 1-р байр, 1 давхар Сургалтын Бодлого Зохицуулалтын алба.

 

 

Хуудсыг боловсруулсан 0.8275 секунд