Магистр, бакалаврын эчнээ ангийн элсэлт

Этүгэн их сургуулийн Улаанбаатар хотын төв сургууль, Дархан-Уул, Орхон аймаг дахь салбарт 2017-2018 оны хичээлийн жилд бакалаврын боловсролтой иргэнийг төрийн захиргааны удирдлага, нягтлан бодох бүртгэл мэргэжлээр бакалаврын 2.5 жилийн эчнээ, төрийн захиргааны удирдлага, бизнесийн удирдлага мэргэжлээр магистрын 2 жилийн эчнээ сургалтанд бүртгэж байна.

Утас: 99064206, 99903826, 99001371, 99153756

Хуудсыг боловсруулсан 1.1602 секунд