ЭЛСЭЛТ АВЧ БАЙНА.

Этүгэн их сургуулийн Дархан-Уул, Орхон аймаг дахь салбар сургуульд 2017-2018 оны хичээлийн жилийн 2-р улиралд:

-Төрийн захиргааны удирдлага, Нягтлан бодох бүртгэл (татвар) мэргэжлээр бакалавр (эчнээ)

-Бизнесийн удирдлага, Төрийн захиргааны удирдлага мэргэжлээр магистр (эчнээ)-ын сургалтандаа элсэлт авч байна.

☎: 9990-3826, 9900-1371, 9906-6385

Хуудсыг боловсруулсан 1.7214 секунд