ЭТҮГЭН ЛИГ эхлэх гэж байна

Этүгэн их сургуулийн оюутан залуусын дунд зохион байгуулагдах ЭТҮГЭН ЛИГ 2018-01-06 нд эхэлнэ.

Техникийн зөвлөгөөн: 
2018-01-04 нд Этүгэн 2-р байр Спорт заал 14:00 цагаас.

Хуудсыг боловсруулсан 0.7630 секунд