ДОТООДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААТАЙ БАЙГУУЛЛАГУУД

 • Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль  (АШУҮИС)
 • Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг
 • Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг
 • Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг
 • Дөрөвдүгээр эмнэлэг
 • Нэгдүгээр төрөх эмнэлэг
 • Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв
 • Хавдар судлалын үндэсний төв
 • Амгалан амаржих газар (төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг)
 • Сонгинохайрхан дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг
 • Хан-Уул дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг
 • Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн төв
 • Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн төв
 • Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төв
 • Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төв
 • Цэргийн төв эмнэлэг
 • Мөнгөн гүүр ХХК эмнэлэг
 • Натул ХХК эмнэлэг
 • Сорилын биологийн хүрээлэн
 • Мал эмнэлгийн хүрээлэн
 • Анагаах ухааны хүрээлэн
 • Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн
 • Монголын Татварын Ерөнхий газар
 • Эмийн сан, эм ханган нийлүүлэх байгууллага, эмийн үйлдвэр
 • Уламжлалт анагаах ухааны эмнэлгүүд
 • Программ хангамжийн байгууллагууд
 • Нутгийн удирдлагын байгууллагууд гэх мэт