Төгсөгчдөд зориулсан сургалт, үйлчилгээ

Магистр, доктор сургалт

Эхний 1 жилийн сургалтын төлбөрийн 15% хөнгөлөлт

Номын сан

Номын сангаар үйлчлүүлэх

Төв усан бассейн

Этүгэн их сургуулийн төгсөгчид төв бассейнд 40% хөнгөлөлттэй үйлчлүүлэх

Төгсөлтийн дараах сургалт

Төгсөлтийн дараах урт, богино хугацааны сургалтанд хөнгөлөлттэй хамрагдах

Амжилт фитнесс

15% хөнгөлөлттэй үйлчлүүлэх

Спорт заал

Спорт зааланд лхагва гариг бүр хөнгөлөлттэй тоглох