ЗОЧИН ПРОФЕССОР, МЭРГЭЖИЛТЭН

Зочдын овог нэр

Улсын нэр

1

E.B BRIJ MOHAN

Энэтхэг

2

R.VIOLETTA

Энэтхэг

3

Б.А САФРОН

ОХУ

4

М.Ю ЕЛИЗАРОВ

ОХУ