Хос, хавсарга хөтөлбөр

Хос, хавсарга хөтөлбөр

    Этүгэн их сургуульд элссэн оюутан нь үндсэн мэргэжлээр суралцах хугацаанд    “Хавсарга болон хос хөтөлбөр”-өөс  багц цагийг сонгон  суралцаж болно. “Хавсрага  хөтөлбөр” нь нийт 15 ба түүнээс дээш багц цаг (мэргэжлийн суурь болон мэргэжлийн хичээл) сонгон судалснаар нэмэлт ур чадвар эзэмшсэн гэрчилгээг олгоно. “Хос мэргэжил”-ийг эзэмшихдээ өөрийн сурч буй хөтөлбөрөөс гадна  2 дахь суралцах гэж буй хөтөлбөрөөс мэргэжлийн суурь болон мэргэжлийн хичээлүүдийн 30 ба түүнээс дээш багц цагийг нэмж судласнаар мэргэжлийн дипломтой төгсөнө. 

Мэргэжил

Хос

Хавсарга

1

Ерөнхий мэргэжлийн анагаах ухаан-Хүний их эмч

 • Төрийн захиргааны удирдлага
 • Төрийн захиргааны удирдлага
 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Санхүү, банк

2

Уламжлалт анагаах ухааны их эмч

 • Санхүү, банк
 • Төрийн захиргааны удирдлага
 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Төрийн захиргааны удирдлага
 • Санхүү, банк
 • Маркетингийн менежмент

3

Нүүр ам судлал-шүдний их эмч

 

 • Маркетингийн менежмент
 • Хүний нөөцийн менежмент

4

Эм зүй

 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Хүний нөөцийн менежмент
 • Маркетингийн менежмент

5

Био-Анагаах судлаач

 • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер
 • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер
 • Хүний нөөцийн менежмент

6

Төрийн захиргааны удирдлага

 • Хүний нөөцийн менежмент
 • Маркетингийн менежмент
 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Хүний нөөцийн менежмент
 • Санхүү, банк
 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Маркетингийн менежмент
 • Программ хангамжийн инженер
 • Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи

7

Нягтлан бодох бүртгэл

 

 

 • Хүний нөөцийн менежмент
 • Төрийн захиргааны удирдлага
 • Санхүү, банк
 • Маркетингийн менежмент
 • Программ хангамжийн  инженер
 • Хүний нөөцийн менежмент
 • Санхүү, банк
 • Маркетингийн менежмент
 • Программ хангамжийн инженер
 • Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи

8

Хүний нөөцийн менежмент

 

 

 • Санхүү, банк
 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Маркетингийн менежмент
 • Программ хангамжийн инженер
 • Төрийн захиргааны удирдлага
 • Төрийн захиргааны менежмент
 • Санхүү, банк
 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Программ хангамжийн инженер
 • Аялал жуулчлал, сувиллын менежмент

9

Маркетингийн менежмент

 • Төрийн захиргааны удирдлага
 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Хүний  нөөцийн менежмент
 • Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи
 • Санхүү, банк
 • Төрийн захиргааны удирдлага
 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Хүний  нөөцийн менежмент
 • Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи
 • Аялал жуулчлалын менежмент
 • Санхүү, банк
 • Программ хангамжийн инженер

10

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи

 • Маркетингийн менежмент
 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Маркетингийн менежмент
 • Аялал жуулчлалын менежмент
 • Санхүү, банк
 • Программ хангамжийн инженер

11

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер

 • Цахилгаан хангамжийн инженер
 • Программ хангамжийн инженер
 • Цахилгаан хангамжийн инженер
 • Программ хангамжийн  инженер
 • Төрийн захиргааны удирдлага
 • Маркетингийн менежмент

12

Цахилгаан хангамжийн инженер

 • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер
 • Программ хангамжийн инженер
 • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер
 • Программ хангамжийн инженер
 • Төрийн захиргааны удирдлага
 • Маркетингийн менежмент

13

Программ хангамжийн инженер

 • Маркетингийн менежмент
 • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер
 • Цахилгаан хангамжийн инженер
 • Төрийн захиргааний удирдлага
 • Маркетингийн менежмент
 • Хүний нөөцийн менежмент

14

Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол

 • Багш, бага ангийн боловсрол
 • Төрийн захиргааны удирдлага
 • Хүний нөөцийн менежмент
 • Маркетингийн менежмент
 • Программ хангамжийн инженер

15

Багш, бага ангийн боловсрол

 • Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол
 • Төрийн захиргааны удирдлага
 • Хүний нөөцийн менежмент
 • Маркетингийн менежмент
 • Программ хангамжийн инженер