ГАДААД ОЮУТНЫ ЭЛСЭЛТ

 • Гадаадын иргэнийг оюутнаар элсүүлэн суралцуулах асуудлыг Сургалтын бодлого зохицуулалтын алба, Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны газар хариуцан ажиллана.
 • Этүгэн их сургуульд суралцах гадаадын иргэн нь Монгол Улсад мөрдөгдөж буй боловсролын агуулгын түвшин, стандарттай дүйцэх боловсрол эзэмшсэн байна.
 • Этүгэн их сургуулийн  хичээлийн намрын улирлын  хичээл 9 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс, хаврын улирлын хичээл 1 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс тус тус эхэлдэг бөгөөд шинээр элсэхийг хүсэгч нь дараах хугацаанд хүсэлтээ ирүүлнэ.
  • Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөрт элсэх тухай өргөдөл хүсэлт болон материалыг тухайн хичээлийн жилийн 5 дугаар сарын 1-нээс 8 дугаар сарын 20 хүртэл хүлээн авна. 
  • Магистр, докторын зэрэг олгох хөтөлбөрт элсэх тухай өргөдлийг намрын улиралд элсэх бол 4 дүгээр сарын 1-ээс 9 дүгээр сарын 20-ны хооронд, хаврын улиралд элсэх бол 10 дугаар сарын 1-нээс 12 дугаар сарын 1-ний хооронд материалаа ирүүлнэ.

Шинээр элсэгч гадаад оюутан нь дараах зөвшөөрлүүдийг авна.

 • Монгол Улсад орж ирэхээс өмнө
  • Этүгэн их  сургуулийн зөвшөөрөл
  • Визийн зөвшөөрөл
 • Монгол Улсад орж ирсэний дараа
  • Гадаад иргэний бүртгэл
  • Оршин суух зөвшөөрөл

 Этүгэн их сургуульд суралцах гадаад оюутан нь Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль  болон  Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яам (БШУЯ) , Гадаадын иргэн, харьяатын газар (ГИХГ)-ын холбогдох дүрэм журамд нийцүүлэн, түүнд захирагдан Монгол улсад орж ирэхээс өмнө  “Е” ангиллын буюу оюутны виз авсан байна. 

Холбоо барих:

 1. Гадаад харилцааны газар:

 2. Гадаад харилцааны мэргэжилтэн:

 3. Хаяг: Хичээлийн V байр: Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Бээжингийн гудамж-19

 • Утас:  + 976  7700-3344
 • Факс: + 976   1131-9150
 • E-mail:   info@etugen.edu.mn