Төгсөгчдийн холбоо

 • Этүгэн их сургууль 2001 онд үүсгэн байгуулагдаж 2006 онд анхны төгсөлтөө хийснээс хойш 7325 мэргэжилтэн бэлтгэн гаргаад байна;
 • Этүгэн их сургууль нь  төгсөгчдийн эргэх холбоог сайжруулах, дэмжих, давтан сургах, хамтран ажиллах үүднээс тэдэнд чиглэсэн бодлогыг хөгжлийн стратеги, журам, хөтөлбөрт тусган үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг нарийвчлан гарган ажиллаж байна. Этүгэн их сургуулийн ректорын 2021 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 33 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралтаар “Оюутан, төгсөгчдийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг батлан хэрэгжүүлж байна;
 • 2010 оноос сургуулийн төгсгөгчдийн холбоог байгуулан даргаар нь тус сургуулийг төгсөгч, багш П.Батчулуун бусад зургаан тэргүүлэгчийн хамтаар ажиллаж байсан ба 2022 оны 06 сарын 02-нд  Этүгэн их сургуулийн нэгдсэн төгсөгчдийн холбоо байгуулах уулзалт амжилттай зохион байгуулагдаж салбар хороодын тэргүүлэгчдийг сонгон үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байна;
 • 2022 оны 12 сарын 01-ний өдрийн 177 тоот тогтоолоор төгсөгчдийн холбооны дүрэм журам, үйл ажиллагааны чиглэл, үйл ажиллагааны үндсэн зарчим хэлэлцэж баталсан;
 • 2021-2022 оны хичээлийн жилээс тэнхим бүрээс төгсөгч хариуцсан багш нар ректорын тушаалаар томилон хамтран ажиллаж байна.

Этүгэн их сургуулийн төгсөгчдийн холбооны гишүүд:

 • Төгсөгчдийн холбооны тэргүүн: Б. Нинжбадгар, 2016 онд Уламжлалт анагаах ухааны их эмч мэргэжлээр төгсөгч (Ninjbadgar.b@etugen.edu.mn)
 • Төгсөгчдийн холбооны нарийн бичгийн дарга: Б.Ууганзаяа, 2020 онд Эм зүйч мэргэжлээр төгсөгч (Uuganzaya.b@etugen.edu.mn, +976 9905-8706)
 • Төгсөгчдийн холбооны нарийн бичгийн дарга: Б.Амгаландарь, 2019 онд Ерөнхий мэргэжлийн анагаах ухаан - Хүний их эмч мэргэжлээр  мэргэжлээр төгсөгч (b.amgalandari@etugen.edu.mn)

Салбар хороодын тэргүүлэгч гишүүд:

 • П.Батчулуун, 2010 онд Ерөнхий мэргэжлийн анагаах ухаан - Хүний их эмч мэргэжлээр төгсөгч;
 • М.Цэрэнтогтох, 2011онд Сувилахуй мэргэжлээр төгсөгч;
 • Т.Бадамсэд, 2013 онд Био-Анагаах судлаач мэргэжлээр төгсөгч;
 • Б.Алзахгүй, 2013 онд Татварын эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл мэргэжлээр төгсөгч;
 • Б.Жайнар, 2018 онд Эмзүйч мэргэжлээр төгсөгч;
 • З.Оюундалай, 2019 онд Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер мэргэжлээр төгсөгч;
 • Э. Халиун, 2021 онд Нүүр ам судлал- шүдний их эмч мэргэжлээр төгсөгч тус тус  сонгогдон салбар хороодын тэргүүлэгчээр  ажиллаж байна.