ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

Доктор, магистрын бүртгэл:

http://burtgel.etugen.edu.mn цахим хаягаар бүртгүүлнэ.

- 2021 оны 06 сарын 10-нд эхэлнэ.


 

БАКАЛАВРЫН (ЕБС төгсөчид) бүртгэл:

http://burtgel.etugen.edu.mn цахим хаягаар бүртгүүлнэ.

- 2021 оны 06 сарын 10-нд эхэлнэ.