ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

Доктор, магистрын бүртгэл:

http://burtgel.etugen.edu.mn цахим хаягаар бүртгүүлнэ.

- 2023 оны 06 сарын 20-нд эхэлнэ.


 

БАКАЛАВРЫН (ЕБС төгсөгчид) бүртгэл:

http://burtgel.etugen.edu.mn цахим хаягаар бүртгүүлнэ.

- 2023 оны 06 сарын 08-нд эхэлнэ.