ЭТҮГЭН МЕД ЭМНЭЛЭГ

 Эмнэлэг нь эмчийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээний чиглэл, өдрийн эмчилгээний хэсэг, лабораториос бүрдсэн бүтэц зохион байгуулалттай, өдөрт 20-30 хүн хүлээн авч, нэг дор 5-8 хүнийг өдрийн эмчилгээнд  хамруулан ажиллаж байна.