ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

1

С.Нямзагд, Эрдмийн зөвлөлийн дарга, Академич, Эдийн засгийн шинжлэх ухааны  доктор, профессор

2

Б.Батсэрээдэнэ, Эрдмийн зөвлөлийн орлогч дарга, Анагаах ухааны доктор, профессор

3

М.Туул, Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, Анагаахын шинжлэх ухааны  доктор, профессор

4

Д.Дорж, Химийн шинжлэх ухааны доктор, профессор

5

Г.Элдэв-Очир, Математикийн ухааны доктор, профессор

6

А.Цанжид, Техникийн ухааны  доктор, профессор

7

Ж.Гүррагчаа, Техникийн ухааны доктор, профессор

8

Ц.Оюунсүрэн, Академийн гишүүн, Биологийн шинжлэх ухааны доктор, профессор

9

О.Лхагва, Академийн гишүүн, Физикийн шинжлэх ухааны доктор, профессор

10

Ц.Гэлэгжамц, Боловсрол  судлалын ухааны  доктор, профессор

11

Д.Амгаланбаатар, Академийн гишүүн, Анагаахын шинжлэх ухааны доктор, профессор

12

Х.Гэлэгжамц, Анагаах ухааны доктор, профессор

13

Т.Зэвгээ, Анагаахын шинжлэх ухааны доктор, профессор

14

С.Гаадулам, Эм зүйн ухааны доктор, профессор

15

Ч.Эрхэмцэцэг, Анагаахын шинжлэх ухааны  доктор, профессор

16

Б.Энхжаргал, Техникийн ухааны доктор, профессор 

17

Б.Оюунбат, Анагаах ухааны доктор, профессор

18

А.Даваасүрэн, Эдийн засгийн шинжлэх ухааны доктор, профессор

19

Б.Батхишиг, Академич, Эдийн засгийн шинжлэх ухааны доктор, профессор

20

Ч.Чимэдрагчаа, Академич, Анагаахын шинжлэх ухааны доктор, профессор

21

Ц.Лхагвасүрэн, Академич, Анагаахын шинжлэх ухааны доктор, профессор

22

Р.Шагдарсүрэн, Академич, Анагаахын шинжлэх ухааны доктор, профессор

23

Ц.Мөнгөнцэцэг,  Сургалтын бодлого зохицуулалтын албаны дарга, дэд профессор