Элсэлт авах мэргэжил

МАГИСТР, ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨР

Бүрэлдэхүүн/салбар сургууль Мэргэжил Зэрэг
Сувилахуйн сургууль Сувилахуй Магистр
Төрийн захиргаа, бизнесийн удирдлагын сургууль Бизнесийн удирдлага Магистр
Нягтлан бодох бүртгэл Магистр
Төрийн захиргааны удирдлага Магистр
Эрүүл мэндийн сургууль Био-Анагаах ухаан Магистр
Эмнэлзүйн анагаах ухаан Магистр, Доктор
Эм зүй Магистр
Нүүр ам судлалын сургууль Нүүр ам судлал Магистр

БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

Бүрэлдэхүүн сургууль Мэргэжил Суурь шалгалт Дагалдах шалгалт
Багшийн сургууль Бага ангийн багш Математик
Монгол хэл
Математик
Монгол хэл
Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол /цэцэрлэг/
Матемтикийн багш Математик
Физик
Математик
Физик
Инженерчлэлийн сургууль Цахилгаан хангамжийн инженер Математик
Физик
Гадаад хэл
Математик
Физик
Гадаад хэл
Программ хангамжийн инженер
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер
Төрийн захиргаа, бизнесийн удирдлагын сургууль Төрийн захиргааны удирдлага Математик
Нийгмийн тухай мэдлэг
Гадаад хэл
Математик
Нийгмийн тухай мэдлэг
Гадаад хэл
Аялал жуулчлал, сувилалын менежмент
Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний менежмент
Хүний нөөцийн менежмент
Татварын эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл
Нягтлан бодогч
Cанхүү
Банк
Маркетинг
  • Эдийн засаг, менежмент, Инженерчлэл, Багшийн салбарт энэ хүснэгтэнд заасан хичээлийн оноо дутвал Газарзүй, Физик, Монгол хэл, Монголын түүх, Нийгмийн тухай мэдлэг хичээлүүдийн аль нэг нь 480-аас дээш оноотой бол түүнийг нь дүйцүүлэн элсэлт хийж болно.
Нүүр ам судлалын сургууль Нүүр ам судлалын их эмч-Шүдний их эмч Хими
Биологи
Биологи
Физик
Хими
Сувилахуйн сургууль Сувилагч Хими
Биологи
Физик
Хими
Биологи
Физик
Хөдөлгөөн засалч
Олон улсын сувилахуй
Сувилахуй (Дипломын боловсрол, 3 жил)
Эрүүл мэндийн сургууль Ерөнхий мэргэжлийн анагаах ухаан-Хүний их эмч Хими
Биологи
Биологи
Физик
Хими
Био-Анагаах, Судлаач
Уламжлалт анагаах ухааны их эмч
Эм зүйч
Эм найруулагч (Дипломын боловсрол, 3 жил)
  • Дипломын боловсрол - ЭЕШ-ын босго оноо 400
  • Элсэлтийн дүнг харгалзан Анагаахын салбарын хүний их эмч, нүүр ам судлалын их эмч мэргэжлээс бусад анагаахын хөтөлбөрт орон тоо байгаа нөхцөлд энэ хүснэгтэнд заасан хичээлийн оноо дутвал Монгол хэл, Англи хэл, Орос хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг, Монголын түүх, Газарзүй; Сувилахуйн салбарт Монгол хэл, Англи хэл, Орос хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг, Монголын түүх, Газарзүй хичээлүүдийн аль нэг нь 480-аас дээш оноотой бол түүнийг нь дүйцүүлэн элсэлт хийж болно.

МЭРГЭЖЛИЙН ҮНЭМЛЭХ ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨР

Бүрэлдэхүүн/салбар сургууль Мэргэжил Суралцах хугацаа
МСҮТ сургууль Туслах сувилагч 1 жил
Эмчилгээний бариа засалч 1 жил
Тогооч 1 жил

ЧАДАМЖИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨР

Бүрэлдэхүүн/салбар сургууль Мэргэжил Суралцах хугацаа
МСҮТ сургууль Нягтлан бодох бүртгэл, тооцооны ажилтан 14-30 хоног
Програм кодлогч 1-3 сар
График дизайнч 1-3 сар
Нарийн бичгийн дарга- албан хэргийн ажилтан 1-3 сар
Жимс, жимсгэний аж ахуйн фермер 1-3 сар
Сантехникийн техникч 7-14 хоног
Барилгын цахилгааны техникч 7-14 хоног
Барилгын засал чимэглэл 21-45 хоног