Элсэлт авах мэргэжил

МАГИСТР, ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨР

Бүрэлдэхүүн/салбар сургууль Мэргэжил Зэрэг
Сувилахуйн сургууль Сувилахуй Магистр
Төрийн захиргаа, бизнесийн удирдлагын сургууль Бизнесийн удирдлага Магистр
Нягтлан бодох бүртгэл Магистр
Төрийн захиргааны удирдлага Магистр
Эрүүл мэндийн сургууль Био-Анагаах ухаан Магистр
Эмнэлзүйн анагаах ухаан Магистр, Доктор
Эм зүй Магистр

БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

Бүрэлдэхүүн сургууль Мэргэжил Суурь шалгалт Дагалдах шалгалт
Багшийн сургууль Бага ангийн багш Математик
Монгол хэл
Газарзүй
Монгол хэл
Монголын түүх
Англи хэл
Орос хэл
Физик
Нийгмийн тухай мэдлэг
Математик
Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол /цэцэрлэг/
Матемтикийн багш
Инженерчлэлийн сургууль Цахилгаан хангамжийн инженер Математик
Физик
Газарзүй
Монгол хэл
Монголын түүх
Англи хэл
Орос хэл
Физик
Нийгмийн тухай мэдлэг
Математик
Программ хангамжийн инженер
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер
Нүүр ам судлалын сургууль Нүүр ам судлалын их эмч-Шүдний их эмч Хими
Биологи
Физик
Биологи
Физик
Хими
Сувилахуйн сургууль Сувилагч Хими
Биологи
Монгол хэл
Англи хэл
Орос хэл
Нийгмийн тухай мэдлэг
Монголын түүх
Газарзүй
Хими
Биологи
Физик
Хөдөлгөөн засалч
Олон улсын сувилахуй
Төрийн захиргаа, бизнесийн удирдлагын сургууль Төрийн захиргааны удирдлага Математик
Нийгмийн тухай мэдлэг
Газарзүй
Монгол хэл
Монголын түүх
Англи хэл
Орос хэл
Физик
Нийгмийн тухай мэдлэг
Математик
Аялал жуулчлал, сувилалын менежмент
Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний менежмент
Хүний нөөцийн менежмент
Татварын эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл
Нягтлан бодогч
Cанхүү
Маркетинг
Эрүүл мэндийн сургууль Ерөнхий мэргэжлийн анагаах ухаан-Хүний их эмч Хими
Биологи
Физик
Биологи
Физик
Хими
Био-Анагаах, Судлаач Хими
Биологи
Монгол хэл
Англи хэл
Орос хэл
Нийгмийн тухай мэдлэг
Монголын түүх
Газарзүй
Хими
Биологи
Физик
Уламжлалт анагаах ухааны их эмч
Эм зүйч
Суурь шалгалтын аль нэг хичээл 410, дагалдах шалгалтын аль нэг хичээл 410 болон түүнээс дээж оноо авсан бол босго оноог хангасан гэж үзэн элсүүлнэ.

МСҮТ ХӨТӨЛБӨР

Бүрэлдэхүүн/салбар сургууль Мэргэжил Суралцах хугацаа
МСҮТ сургууль Туслах сувилагч 1 жил
Эмчилгээний бариа засалч 1 жил