ЭЛСЭЛТ АВАХ МЭРГЭЖИЛ

МАГИСТР, ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨР

Бүрэлдэхүүн/салбар сургууль Мэргэжил Зэрэг
Сувилахуйн сургууль Сувилахуй Магистр
Төрийн захиргаа, бизнесийн удирдлагын сургууль Бизнесийн удирдлага Магистр
Нягтлан бодох бүртгэл Магистр
Төрийн захиргааны удирдлага Магистр
Эрүүл мэндийн сургууль Био-Анагаах ухаан Магистр
Эмнэлзүйн анагаах ухаан Магистр, Доктор
Эм зүй Магистр
Нүүр ам судлалын сургууль Нүүр ам судлал Магистр

БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

Бүрэлдэхүүн сургууль

Сонгох боломжтой бакалаврын үндсэн мэргэжлийн хөтөлбөр

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт, босго оноо

Суурь

Дагалдах

Эрүүл мэндийн сургууль

Уламжлалт анагаах ухааны их эмч

Хими

Математик

(480)

Биологи

Англи хэл

(480)

Ерөнхий мэргэжлийн анагаах ухаан- Хүний их эмч

Хими

Математик

(480)

Биологи

Физик

(480)

Эм зүйч

Био-анагаах судлаач

Нүүр ам судлалын сургууль

Нүүр ам судлал-Шүдний их эмч

Хими

Математик

(480)

Биологи

Физик

(480)

Сувилахуйн сургууль

Сувилахуй

Хими

Математик

(400)

Ур чадвар

(480)

Олон улсын сувилахуй

Хөдөлгөөн засалч

Төрийн захиргаа, эдийн засаг, менежментийн сургууль

Нягтлан бодох бүртгэл

Математик

(480)

Англи хэл

Нийгэм судлал

(480)

Санхүү

Татварын эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл

Хүний нөөцийн менежмент

Банк

Математик

(480)

Англи хэл

(480)

Маркетингийн менежер

Эрүүл мэндийн аялал жуулчлал

Монгол хэл

Математик

(440)

Англи хэл

Нийгэм судлал

(440)

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологич

Хими

Математик

(480)

Англи хэл

Нийгэм судлал

(440)

Төрийн захиргааны удирдлага

Нийгэм судлал

(480)

Англи хэл

Нийгэм судлал

(480)

Инженерчлэлийн сургууль

Программ хангамжийн инженер

Математик

Физик

(480)

Англи хэл

Нийгэм судлал

(440)

Цахилгаан хангамжийн инженер

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер

Математик

Физик

(400)

Англи хэл

Нийгэм судлал

(400)

Багшийн сургууль

Багш, бага боловсрол

Монгол хэл

Математик

(440)

Ур чадвар

(480)

Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол

Нийгэм судлал

Монгол хэл

(400)

Ур чадвар

(480)

Багш, математикийн боловсрол

Математик

(480)

Англи хэл

Физик

(480)

* Элсэхийг хүссэн хөтөлбөрт харгалзах ЭЕШ-1 болон ЭЕШ-2 гэсэн багана тус бүрээс аль өндөр оноотой нэг хичээлийг сонгож элсүүлнэ.

* Ур чадварын шалгалтын хэлбэрийг элсэлтийн комисс шийдвэрлэнэ.

* Элсэлтийн явцыг үндэслэн нэмэлт элсэлт хийх шаардлага үүсвэл үүнтэй холбогдсон өөрчлөлтийг тухай бүрд нь зарлана.

МЭРГЭЖЛИЙН ҮНЭМЛЭХ ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨР

Бүрэлдэхүүн/салбар сургууль Мэргэжил Суралцах хугацаа
МСҮТ сургууль Туслах сувилагч 1 жил
Эмчилгээний бариа засалч 1 жил
Тогооч 1 жил

ЧАДАМЖИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨР

Бүрэлдэхүүн/салбар сургууль Мэргэжил Суралцах хугацаа
МСҮТ сургууль Нягтлан бодох бүртгэл, тооцооны ажилтан 14-30 хоног
Програм кодлогч 1-3 сар
График дизайнч 1-3 сар
Нарийн бичгийн дарга- албан хэргийн ажилтан 1-3 сар
Жимс, жимсгэний аж ахуйн фермер 1-3 сар
Сантехникийн техникч 7-14 хоног
Барилгын цахилгааны техникч 7-14 хоног
Барилгын засал чимэглэл 21-45 хоног