Докторын сургалт

Докторын сургалт

 Хөтөлбөр

Суралцах жил

Суралцах хэлбэр

1

Эмнэлзүйн анагаах ухаан

4

танхим, цахим хосолсон

 

Докторын сургалтын гол зорилго нь магистрын зэрэгтэй, мэргэжлийн дагуу амжилттай ажиллаж, сургалт эрдэм шинжилгээ болон эмнэлэг үйлчилгээний чиглэлээр тодорхой бүтээл туурвисан, онолын өндөр мэдлэг, чанартай хүмүүсийг элсүүлэн тодорхой сэдвээр судалгааны ажил хийлгэж, судлаач болгон төлөвшүүлэхэд оршино.