СУДАЛГААНЫ ТӨСЛҮҮД

ОЛОН УЛСЫН ТӨСӨЛ

 

  1. Европын холбооны дээд боловсролын чадавхжуулах “Erasmus” байгууллагын 33,000 еврогийн санхүүжилтээр 2018-2021 онд “MoMent (Mongolian Mental Nurse training) project” хамтарсан төслийг хэрэгжүүлж, тайлангаа үр дүнтэй хамгаалсан. Энэхүү төсөл нь Монголын Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуйн хүний нөөцийг мэргэшүүлэх зорилгоор багшийн сургалт, судалгааны ур чадварыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлсэн.
  2. Этүгэн их сургуулийн багш судлаачид Япон улсын Mytis arrow implant компанитай хамтран “Имплант” төслийг 2022 оноос эхлүүлээд байна. Тус төслийн хүрээнд эрүү хоншоорын ясанд авагддаггүй шүдэлбэрийг хийх сургалт, судалгааны бааз бүрдүүлэх, бүтээгдэхүүнийг борлуулах чиглэлээр үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх зорилготой юм.
  3. ERASMUS+Дээд боловсролын байгууллагуудын чадавхыг сайжруулах төсөл – Их сургуулиудын олон улсын хамтын ажиллагааг цахим (дижитал) системд шилжүүлэх (CBHE-төсөл).
  4. Этүгэн их сургуулийн Сувилахуйн сургууль, БНСУ-ын Мокфо шинжлэх ухааны их сургуулийн хамтарсан төсөл.

 

ҮНДЭСНИЙ ТӨСӨЛ

 

  1. Боловсрол соёл шинжлэх ухааны яам (БСШУЯ)-ны захиалгаар Шинжлэх ухаан технологийн сан (ШУТС)-аас санхүүжүүлсэн суурь судалгааны “Монголын залуучуудын бие бялдрын хөгжлийн судалгаа” 2011-2012 онд, “Монгол хүний арьсны хөгшрөлтийг насжих үйл явцтай холбон судлах судалгаа”-г 2014-2016 онд тус тус амжилттай хэрэгжүүлж тайланг хүлээлгэн өгсөн. Эдгээр төслийн хүрээнд дууссан ажлын тайлан 2, магистрын зэрэг хамгаалсан диссертаци 10, гадаадын IF өндөртэй сэтгүүлд өгүүлэл 2, үндэсний хэмжээний дотоодын сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 22, илтгэл 24 тус тус нийтлүүлсэн.
  2. Боловсрол соёл шинжлэх ухааны яам (БСШУЯ)-ны захиалгаар Шинжлэх ухаан технологийн сан (ШУТС)-аас санхүүжүүлсэн судалгааны “Дижитал (цахим тоон) шилжилт ба аж үйлдвэрийн IV хувьсгал” төслийг хэрэгжүүлж байна. Энэхүү судалгааны төслийн зорилго нь дэлхийн улс орнуудад дижитал эдийн засгийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийх, улс орнуудын эдийн засгийн салбаруудад дижитал шилжилтийн онцлог, давуу ба сул тал, эрсдэл, боломжийг тодорхойлох, дижитал эдийн засгийн салбар дахь төрийн бодлогын чиглэлийг урьдчилан тодорхойлох, хүн амын болон төр, засгийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах талаар бодлогын зөвлөмж боловсруулахад оршиж байна.