СУДАЛГААНЫ ТӨСЛҮҮД

"Оюутны бие бялдрын хэв шинж, морфогенетик, халдварт ба халдварт бус өвчний мэдлэгийн судалгаа"

Био-Анагаахын тэнхимийн эрхлэгч, докторант Г.Адьяа

"Сувилахуйн түүхийн программ боловсруулах"

Сувилахуйн сургуулийн захирал, проф Б.Оюунцэцэг

"Төрийн бус өмчит их сургуулиудын байгууллагын соёлын харьцуулсан судалгаа"

ИЭЗМС-ийн багш, докторант Т.Төмөр

"Хиймэл оюун ухааныг анагаахын салбарт хэрэглэх нь"

ИЭЗМС-ийн захирал докторант Л.Нямхүү

"Цахилгаан сүлжээний аваарын горимын автомат төхөөрөмжүүдийн үйл ажиллагааны судалгаа, загварчлал"

ИЭЗМС-тэнхимийн багш докторант С.Должинсүрэн

“Монгол оюутан залуусын оюун ухааны чадавхын судалгаа” 

Анагаахын тэнхимийн багш С.Пагмадулам

"Улаанбаатар хотын 5, 12 настай хүүхдийн амны өвчлөлийн судалгаа”

НАС-ийн сургуулийн захирал, доктор, проф  Б.Оюунбат

"Оюутны бие бялдар, сэтгэцийн эрүүл мэндийг судлах нь"

Анагаахын тэнхимийн багш, докторант У.Цэрэндолгор

"