"Сувилахуй" мэргэжлийн бакалаврын хөтөлбөр

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөс томилогдсон шинжээчдийн баг "Сувилахуй" мэргэжлийн бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийхээр манай сургууль дээр ажиллаж байна.
Хөтөлбөрийн багийн гишүүддээ амжилт хүсье.