20 ЖИЛИЙН ОЙН ХАЛУУН БАЯР ХҮРГЭЕ.

ЭТҮГЭН ИХ СУРГУУЛЬТАЙ АЖИЛ, АМЬДРАЛАА ХОЛБОСОН ЭРДЭМТЭН БАГШ, АЖИЛТАН АЖИЛЛАГСАД, ҮЕ ҮЕИЙН ТӨГСӨГЧИД, ОЮУТАН СУРАЛЦАГСАД, ХАМТРАН АЖИЛЛАГСАДДАА 20 ЖИЛИЙН ОЙН ХАЛУУН БАЯР ХҮРГЭЕ.

Дэлгэрэнгүй хөтөлбөр