ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ МЭРГЭЖЛИЙН ОЮУТНУУД САЛХИТЫН САЛХИН ЦАХИЛГААН СТАНЦАД ЗОЧИЛЛОО.

ЭИС-ийн Цахилгаан Хангамж мэргэжлийн оюутнууд 2023 оны 10 сарын 13-ны өдөр Clean Energy LLC -ийн Салхитын СЦС-д танилцах дадлага зохион байгууллаа.

Тус үйл ажиллагаанд Цахилгаан хангамж мэргэжлийн багш нар, I-III дамжааны оюутнуудыг Салхитад байрлах салхин цахилгаан станцын Инженер техникийн албаны хамт олон хүлээн авч станцынхаа үйл ажиллагаа, онцлог болон СЦС-тай холбоотой мэргэжлийн мэдлэг, мэдээллээ хуваалцаж нэг өдрийг үр бүтээл дүүрэн өнгөрүүллээ.

Салхитын салхин цахилгаан станцын ИТА-ны ажилчид та бүхэнд бидний зүгээс талархал илэрхийлье.