ЭТҮГЭНД СУРАЛЦЪЯ
ХҮН ЧАНАР, МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРААРАА ШИЛДЭГ НЬ БОЛЖ ХӨГЖИХ БОЛОМЖ ОЛГОДОГ СУРГАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ БИЙ БОЛГОН, ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ОЛОН УЛСАД ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН, НЭЭЛТТЭЙ, СУДАЛГААНЫ ИННОВАТИВ ИХ СУРГУУЛЬ БОЛОН ХӨГЖИНӨ.
...
... ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТ

Сургалтын чиглэл:
- Доктор
- Магистр
- Үндсэн мэргэшлийн резиденс
- Багц цагийн сургалт

...
... БАКАЛАВР

23 мэргэжил
Мэргэжлийн чиглэл:
Анагаах ухаан, Эдийн засаг, Төрийн захиргаа, Менежмент, Инженер, Багш

...
... МЭРГЭЖИЛ СУРГАЛТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВ

Ажил олгогч нарын судалгаанд үндэслэн Монгол Улсад эрэлттэй байгаа нийт 8 мэргэжлээр сургалт явуулахад бэлэн болжээ.

...
... ЭТҮГЭН БҮРЭН ДУНД СУРГУУЛЬ

Байгалийн ухааны гүнзгийрүүлсэн, гадаад хэлний хосолсон, сагсан бөмбөгийн сургалттай ЭТҮГЭН ерөнхий боловсролын сургууль.

ШИНЭ МЭДЭЭ БҮХ МЭДЭЭ
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ХАРАХ.

АРГА ХЭМЖЭЭ

ЭТҮГЭНЭЭС ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ

СУРГУУЛИЙН ОРЧИН

СПОРТ ЦОГЦОЛБОР
ЛАБОРАТОРИ
НОМЫН САН
ЭТҮГЭН СОЁЛ
ОЮУТНЫ БАЙР
ХИЧЭЭЛИЙН БАЙР

ЭТҮГЭНИЙГ СОНГОХ ШАЛТГААН